Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

gate22

Gate 22 - allt för din resekipering!

Vi är ett anhag affärsresenärer som insåg att det saknades en affär där det gick att handla allt från stilrena nackkuddar och necessärer till resväskor och organisationstillbehör, en affär för resekioering i dess helhet. Vi har med åren blivit kräsna och vi vet att förberedelse samt rätt ekipering kan göra hela skillnaden vad gäller både komfort, nöje och säkerhet.

Vi på Gate22 har lagt mycket tid på att ta fram ett excellent urval med produkter som håller hög standard vad gäller funktion och stil! Vi är stolta över vår arbete och har som ambition att tillhandahålla en variation av smarta och stilrena reseprodukter för att uppfylla varje resenär dröm av en härlig resa!

Vårt mål är att återskapa den förväntansfulla glädjen som infinner sig när reseäventyret väntar vid Gate 22.

Varmt välkommen in till vår resekiperingsaffär!


Kontaktuppgifter

  • mailadress: gate22.travelwithstyle@gmail.com

  • kundtjanst@gate22.com